La fitxa telefònica d'en Salva...
  • Títol de l'escenari: La fitxa telefònica d'en Salvador
  • Autor: clioclio112
  • Públic objectiu:

En Salvador ha portat una fitxa telefònica que es feia servir fa aproximadament 50 anys a en les cabines telefòniques que estaven als carrers. Aquestes es compràven als estancs . Amb les fitxes i sense monedes es trucava per telèfon. Que lluny estem de tot això ara amb els mòbils!!!!!!!!!

Compartir i inserir el mapa

Compartir enllaç Inserir mapa
Filtres