Les entrades de l'Exposició de...
  • Título del escenario: Les entrades de l'Exposició de 1.929
  • Autor: clioclio112
  • Público objetivo:

Són tres entrades de l'Exposició Internacional de 1.929, van pertànyer a l'àvia del marit de la Isabel, que és l'àvia de l'Arnau. Ella les va trobar a casa seva fent neteja.

Compartir e insertar el mapa

Compartir enlace Insertar mapa
Filtros