La fitxa telefònica d'en Salva...
  • Título del escenario: La fitxa telefònica d'en Salvador
  • Autor: clioclio112
  • Público objetivo:

En Salvador ha portat una fitxa telefònica que es feia servir fa aproximadament 50 anys a en les cabines telefòniques que estaven als carrers. Aquestes es compràven als estancs . Amb les fitxes i sense monedes es trucava per telèfon. Que lluny estem de tot això ara amb els mòbils!!!!!!!!!

Compartir e insertar el mapa

Compartir enlace Insertar mapa
Filtros