El recordatori d'en Guillem
  • Título del escenario: El recordatori d'en Guillem
  • Autor: clioclio112
  • Público objetivo:

Ës un recordatori del funeral d'Alfons XIII que es va fer a la ciutat de Barcelona , a la catedral un any després de la seva mort a l'exili

Compartir e insertar el mapa

Compartir enlace Insertar mapa
Filtros