El casc d'en Pablo
  • Título del escenario: El casc d'en Pablo
  • Autor: clioclio112
  • Público objetivo:

És un casc que li va regalar l'avi d'en Pablo a la seva muller quan van viatjar a Xile a veure unes mines de coure que són les més grans a cel obert del món. L'obsequi tenia l'objectiu de protegir-la i donar-li seguretat. Ara, aquest casc és propietat dels pares d'en Pablo

Compartir e insertar el mapa

Compartir enlace Insertar mapa
Filtros